Gurdwara Sach Khand Darbar, Udaipur & Fortis JK Hospital